OSP Studzianki

OSP Studzianki powstała w 1927 roku. Założycielami byli: Prezes-Gościewit Mazur,-radny sejmiku powiatowego
w Janowie lubelskim w latach 30-tych .v-ce prezes-Franciszek Wereski. Naczelnik- Jan Migut, Sekretarz- Jan Słomka. Skarbnik-Stanisław Migut. - Wójt Gminy Zakrzówek w latach 30-tych. Gospodarz-Stefan Siembida. Zaangażowanie było b. duże, gdyż w składzie straży było 3 nauczycieli miejscowej Szkoły Podstawowej, istniejącej od 1914 roku.... byli to: Pan Moszczynski, Erazm Urbanek, oraz Józef Jaroszek. W pierwszych latach straż dysponowała nast. sprzętem :-sikawka ręczna 2-cylindrowa ,-beczkowóz, 4 odc. węza parcianego po 15 m.,
2 odc. węza ssawnego po 4 m., 2 prądownice, 3 bosaki, 4 wiadra i 1 pochodnia . Jednostka OSP liczyła 35 druhów wchodzących w skład 3 sekcji: -toporników, -wodnej, -sikawkowej. Warto wspomnieć ze w 1930 roku na terenie pow. Janowskiego istniało 40 jednostek OSP pod nazwą POWIATOWY ZWIĄZEK STRAŻY POŻARNEJ,
a w gminie 2: w Zakrzówku i w Studziankach. We wrześniu 1939 r .wycofujący się oddział Wojska Polskiego pod dow. płk. dypl. Leona Koca Zatrzymuje się w Studziankach. D-ca. na potrzeby Straży przekazuje SAM. wojskowy M-KI. FIAT. Pojazd ten w 1942 r zabierają Niemcy. Po wyzwoleniu straż zakupuje od Armii Radzieckiej obszerny barak po byłym lotnisku wojskowym który służył jednostce OSP jak i miejscowemu społeczeństwu do lat 70-tych jako miejsce zabaw i spotkań. W1970 r jednostka straży posiada pierwszy samochód bojowy jednocześnie rodzi się myśl budowy obecnego Domu Strażaka. W 2005 jednostka otrzymuje od Starostwa Powiatowego nowoczesną pompę szlamową typu 'HONDA". W tym samym roku OSP bierze czynny udział w akcji powodziowej na Wiśle w gm. Annopol, w kwietniu 2007 r straż pozyskuje z MALLE w BELGII średni sam. pożarniczy w zamian za Stara 25 który trafił do tamtego muzeum. W 2014 r z odpisu funduszu sołeckiego zostaje zakupiony VW Transporter, w tym samym roku jednostka OSP STUDZIANKI uzyskała status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO, co umożliwiło pozyskanie środków z " ODNOWA WSI" NA UTWARDZENIE PLACU WOKÓŁ BUBYNKU KOSTKĄ BRUKOWĄ.

 

Galeria OSP Studzianki

Copyright by www.adresstrony.d4u.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.