Nasi druhowie

Zarząd OSP Studzianki 

Prezes - Piotr Gnat

Naczelnik- Grzegorz Gnat

z-ca naczelnika- Paweł Ściborek

Sekretarz- Lesław Witkowski

Skarbnik- Ryszard Zarzeczny

Gospodarz - Zygmunt Wach

 

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący- Wojciech Zarzeczny

Sekretarz- Ryszard Wlaszczyk

Członek- Sławomir Kosidło

 

Strażacy :

 

Galeria OSP Studzianki

Copyright by www.adresstrony.d4u.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.